EGGER

Støjvolde

I henhold til den gældende lovgivning er det muligt at indbygge lettere forurenet jord i støjvolde, hvis disse volde derved giver en støjdæmpende effekt.

Er der ingen støjdæmpning er det et affaldsdeponi og der skal svares affaldsafgift.

Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS hjælper idag Slagelse kommune med at etablere en støjvold langs med en stærkt traffikeret vej.

Kontakt Henrik Eggersen på tlf. 55 54 10 14 og hør om mulighederne for etablering af støjvold.